O NAMA

Organizacijska struktura Biocentra zajedno sa zdravstvenim institucijama, poliklinikama, laboratorijima i ostalim pravnim subjekatima, obavlja djelatnosti informiranja, savjetovanja, istraživanja, dijagnostike i liječenja pacijenata oboljelih od infektivnih i imunološko posredovanih bolesti, sukladno novim medicinskim, znanstvenim i iskustvenim metodama koje se primjenjuju u EU.

Cilj je svakom pacijentu omogućiti pronalaženje uzročne dijagnoze kako bi se nakon toga moglo provesti liječenje samog uzroka bolesti, umjesto primjenjivati razne simptomatse terapije za njene posljedice.

Nakon 10 godina rada i nekoliko tisuća korisnika koji su obavljali dijagnostičke i terapijske protokole, postigli smo značajan rezultat u informiranju i liječenju infektivnih i imunološko posredovanih bolesti, koje se skrivaju pod raznim simptomatskim dijagnozama, sa tisućama dokaznih medicinskih dokumentacija.

U svom radu koristimo konktretnu medicinsku dijagnostiku koja se provodi kroz registrirane laboratorije, bolnice i zavode za zdravstvo u zemlji i inozemstvu kako bi mogli pratiti uspješnost parametara rezultata dijagnostike i liječenja pojedinih oboljenja sa kontrolnim nalazima.

Više informacija o nama, našem načinu rada, bolestima i stanjima koje dijagnosticiramo i liječimo, te rezultatima, možete pogledati na našim web stranicama;

 

internet www.biocentar.eu                         internet www.nova-medicina.com

internet www.lajmskaborelioza.com     internet www.multiplaskleroza.net

internet www.karcinom.com                    internet www.autoimunebolesti.net